Удянський ЗДО

  

З В І Т

 

завідувача Удянського дошкільного навчального закладу

 

(дитячий садок) Удянської сільської ради  Золочівського  району   Харківської області

 

Островської Тетяни Юріївни

перед  колективом  та громадськістю

 

30.05.2017 р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників  дошкільних  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

            Подальше  утвердження  відкритої  і  демократично ї державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 І. Стан і розвиток мережі закладу:

            Удянський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)   створений в 1952 році  знаходиться за адресою: 62220, с. Уди, провулок Центральний  будинок 17.   Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, 9  год. перебування з 8.00-17.00

 

Групові приміщення  забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Є прогулянковий  майданчик.

  За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 21 місць для дітей від 3 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у травні- серпні на підставі поданих заяв до закладу.

    У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 1 різновікову  групу  з російською мовою навчання

 У цьому році заклад відвідувало 23  дитини, з них:

- випущено до школи – 5 дітей.

 

            Контингент батьків соціально  благополучний, переважають діти з робочих сімей.

 

ІІ. Кадрове забезпечення:

Кількість педагогічних працівників – 2 чол.

Освітній рівень педагогів:  вища освіта – 1 особи – 50%, базова освіта – 1 особи –50 %.

В ДНЗ  працює 7  співробітників, з них 2 особи  - педагогічні працівники, 5  осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

ІІІ. Заходи щодо забезпечення нормальних умов роботи закладу освіти:

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

 - Закону України «Про освіту»,

 - Закону України «Про дошкільну освіту»,

 - «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

 - Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція)

- Закону України «Про цивільну оборону»

 - Закону України «Про дорожній рух»

 - Закону України «Про відпустки»

 -  Освітня прогама для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина».

             А також, відповідно  Статуту дошкільного навчального закладу, річного  плану та плану роботи  на рік  та оздоровчий період.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

    Згідно з річним планом роботи ДНЗ  педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону.

 

ІV. Робота з педкадрами:

     Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

    Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

        - Батьківські комітети групи,

        - Профспілковий комітет

        - Педагогічна рада

        - Загальні збори батьків та членів трудового коллективу

 

            Управлінські рішення та дії  завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення  працездатності  колективу виконання  річних  завдань:

1.     Удосконалення культури поведінки дошкільників через гурткову роботи «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

2.     Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку  Освітньої  програми  для  дітей   від 2 до 7 років «Дитина».

3.     Взаємодія суспільного та родинного виховання.    

            Сучасна  освіта  вимагає  докорінного переосмислення  парадигми освіти, освоєння  прогресивних  технологій  духовного розвитку  особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними  підписними  виданням.

            Протягом 2016-2017 навчального року педагоги  закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

 

V. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

            Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

            Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

    - Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

    - Організація догляду за дітьми.·      

    -  Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

    -  Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

    - Робота з батьками.

            Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом 3 років.

            Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД»  і  т.д.

VІ . Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

            Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

            Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.  Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

            Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

            Станом на 30.05.17 р. ДНЗ  відвідують 23 дитини. Особовий склад працівників становить 7 осіб. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось на суму 35  грн. за циклічним меню, яке погоджено в санепідемстанції. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпеченя їх нормального фізичного розвитку. В літній період харчування дітей в закладі збільшується на 10% для закупівлі свіжих овочів та фруктів, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників. Повністю 100% за харчування оплачує сільська рада

            З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальника із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

 

VІІ. Матеріально-технічна база:

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

 Завдяки активної діяльності батьків, Удянській сільській раді  матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась .  Кількість витрачених коштів на підготовку закладу  до нового навчального року-  309 302 грн,

 в тому числі:

бюджетних: 302 302 ;

спонсорських: 2600;

батьківських: 4 200 грн. 

Виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):   зроблені у різновіковій  групі  капітальний  ремонт приміщень: 2 ігрових кімнат, 2 спалень,актової зали, роздягальні. Зроблений косметичний ремонт харчоблоку .

            Здійснили підписку періодичних видань на заклад, закупили методичний матеріал для підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників,  також батьки купували миючі та дезінфікуючі засоби.

            Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

            Разом з тим слід відзначити, що продовжує бути актуальне питання   розвиток професійної компетентності педагогічних працівників  та взаємодія суспільного та родинного виховання.

            Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

 

 Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

                                         Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Новости
08.03.2018
8 березня
Свято 8 березня в Удянському ЗДО


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія